/ 1 نظر / 25 بازدید
بهرام خسروی(کاشان)

ســـــــــــــــلام بـــــــــــــــــــــــــــــر آقا رضا[گل] به سلامتی بچه های قدیم که با ذغال واسه خودشون سیبیل میذاشتن تا شکل باباهاشون بشن! نه بچه های امروزی که ابروهاشونو برمی دارن تا شکل ماماناشون بشن!!! روز پدر بر مردان قدیمی سیبیل ذغالی مــبــــارک[گل]