روستای جهاد آباد

"جهاد آباد" در شمال غربی اصفهان واقع است. و در غرب شاهین شهر. فاصله اش تا شاهین شهر ١٧ کیلومتر است. نام قدیم آن تا قبل از انقلاب اسلامی ایران "چاله سیاه" بوده است.

از آثار تاریخی آن یک کاروانسرای عباسی است که در زمان شاه سلیمان صفوی بنا شده است. بر سر در کاروانسرا این شعر بر روی یک سنگ حک شده است.

ز توفیق حق آصف باشلو        رباطی بنا کرد محکم چو کوه

روان بهر تاریخ کلکم نوشت     به بانی عطا کرد ایزد بهشت

مردمی خوب و با صفا و مهربان دارد که در قدیم به کار دامداری و کشاورزی مشغول بودند و امروزه همه شغلی دارند. از استاد دانشگاه تا قاضی و صنعتگر و کارمند اداری همه زحمت کش و امین در کار.

اطلاعات این صفحه به مرور تکمیل میشود.

/ 0 نظر / 20 بازدید